Przejdź do treści

Profil Kierowcy Zawodowego: Czy Ośrodek musi drukować Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej?

Ośrodek nie drukuje Świadectwa Kierowcy Zawodowego(ŚKZ), informacja o ŚKZ jest zapisana w Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ). Rozporządzenie nie przewiduje takiego dokumentu w wersji drukowanej i nie ma wzoru ŚKZ w rozporządzeniu.

Wpisy powiązane: