Przejdź do treści

Zestawienie zmian w rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy

11 kwietnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 673 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

W poniższym zestawieniu znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat zmian wraz z datami ich wejścia w życie oraz wynikające z nich obowiązki dla Ośrodka Szkolenia.Treści zaznaczone na czerwono i przekreślone, to dotychczasowe treści, które zostały uchylone. Treści zaznaczone na niebiesko, to treści dodane i obowiązujące.
Wierzymy, że to zestawienie pomoże Państwu w zrozumieniu zmian i dostosowaniu się do nowych wymagań.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z opiekunem regionu.