NOWA WIZJA MOTORYZACJI

Chcemy sprawiedliwego traktowania, eliminacji absurdów
drogowych i nowoczesnej motoryzacji.


MIB zbiera dane

Minister Infrastruktury i Budownictwa pracuje obecnie nad przygotowaniem projektu zmiany ustawy o kierujących pojazdami. Projekt ten, realizowany wspólnie z przedstawicielami strony społecznej będzie zawierał szereg zmian dotyczących funkcjonowania zarówno ośrodków szkolenia kierowców jak i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Do właściwego przygotowania projektu i jednoznacznego wskazania jego wpływu na branżę szkoleniowo-egzaminacyjną oraz podmioty zaangażowane w obsługę procesu szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami niezbędne jest odpowiednich i wiarygodnych danych statystycznych” – zagaja w piśmie wysłanym branżowym organizacjom Bogdan Oleksiak, dyrektor departamentu transportu drogowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Informacje, jakie zbiera resort dotyczą m.in.kosztów wynajęcia placów manewrowych oraz kosztów odbycia obowiązkowych warsztatów doskonalenia dla instruktorów wraz z przeciętną ceną za kurs na poszczególne kategorie prawa jazdy. 

Dlaczego? Zachęcamy do KLIKnięcia.

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.